Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben a személyválogatás (προσωπολημψία) fogalmának fényében (Jk 2,1–9)

Czire Szabolcs: Szegény(ség) és gazdag(ság) vallási konfliktusa a Jakab-levélben a személyválogatás (προσωπολημψία) fogalmának fényében (Jk 2,1–9). In: Benyik György (szerk.): Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban. XXVII Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged: JATE Press 2017. 81-92