Kolumbán Vilmos József szakmai önéletrajza

Személyes adatok

Születési év: 1974
Születési hely: Barót, Románia

Elérhetőség

iroda: 1. em. / 138. sz.
email: vkolumban@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744581289

Egyéb megbízatások

2010/01 szerkesztőbizottsági tag Studia Doctorum Theologiae Protestantis
2012/12 Elnök Erdélyi Református Egyházkerület Parókiális Könyvtárbizottsága
2018/12 tag Romániai Református Egyház Zsinata
2018/12 tag Romániai Református Egyház Zsinati Tanügyi Bizottsága
2018/12 tag Romániai Református Egyház Zsinati Kánonjogi Bizottság
2018/12 tag Romániai Református Egyház Zsinati Állandó Tanács
2018/12 tag Romániai Református Egyház Zsinati Liturgikai Bizottság
2016/08 tag Apafi Mihály Református Egyetemei Kollégium Kuratóriuma
2016/06 tag Bethlen Kata Diakóniai Alapítvány Kuratóriuma
2017/01 szerkesztőbizottsági tag Teológiai Fórum - a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tudományos lapja
2013/04 tag A Romániai Reformámátus Egyház Zsinatának Kánonjogi és Teologiai-Ökumenikus Bizottsága
2012/12 tag Az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése
2007/06 Szerkesztőségi munkatárs Református Szemle

Ösztöndíjak

2002/06 kutatási ösztöndíj Kutatási Programok Intézete
2003/06 kutatási ösztöndíj Kutatási Programok Intézete
2003/09 - 2004/06 kutatási ösztöndíj Kutatási Programok Intézete
2004/09 - 2007/06 kutatási ösztöndíj Grant CNCSIS
2005/06 - 2006/06 kutatási ösztöndíj Arany János Közalapítvány
2006/09 - 2007/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2006/09 - 2007/05 témavezető - kutatási ösztöndíj Szülőföld Alap - MTA
2007/09 - 2008/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2008/09 - 2009/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2009/09 - 2010/05 kutatási ösztöndíj - témavezető Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2010/09 - 2011/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2011/09 - 2012/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2012/09 - 2013/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2013/09 - 2014/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2014/09 - 2015/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2015/09 - 2016/05 kutatási ösztöndíj Magyar Tudományos Akadémia - Domus Hungarica Scientiarum et Artium
2000/09 - 2004/06 kutatási ösztöndíj Kutatási Programok Intézete

Tagság tudományos társaságokban

2008/09 tag Kolozsvári Akadémiai Bizottság
2001/07 tag Coetus Theologorum
2008/08 tag Collegium Doctorum (Magyarországi Református Egyház)
2008/06 tag Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete
2012/05 tag Pokoly Társaság

Szakmai tekintély

2020/03 - 2022/08 rektor Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2010/10 - 2016/02 prodékán Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár

Oklevelek

2023/04 Habilitáció Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar (Kolozsvár)
1993/06 érettségi oklevél Kolozsvári Református Kollégium
1998/06 egyetemi oklevél Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
1999/07 Második lelkészképesítő oklevél Az Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága
2005/06 doktori oklevél Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája

Képzések

1988/09 - 1990/06 Líceum Baróti Szabó Dávid Líceum
1990/09 - 1992/06 Líceum Kolozsvári Református Kollégium
1993/10 - 1998/06 Egyetemi képzés (teológia) Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2001/09 - 2005/05 doktori tanulmányok Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

1998/09 - 2000/01 helyettes segédlelkész Bölöni Református Egyházközség
1999/12 - 2002/05 gyakornok Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2002/06 asszisztens Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2004/10 adjunktus Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2012/10 docens Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2014/10 professzor Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet - Kolozsvár