Kovács Ábrahám

A konferencia/Worksop a tavaly Komáromban tartott konferenciának a folytatása volt. A workshop témája a 18. századi teológia és természettudomány témakörben vizsgálódik Erdélyben, Magyarországon, Angliában, és Romániában. Különös figyelmet fordítottunk a készülő kötetbe kerülő tanulmányok állapotára, a kutatás menetére. Az előadások elhangzása után a megbeszélések, kiegészítések, források áttekintése a készülő tanulmánykötet megvalósulását segítik. Azt is mondhatjuk, hogy egy munkaértekezeten vettünk részt.

Az előadás arra kíván rámutatni, hogy a liberális teológia atyja hogyan, milyen mértékben és milyen módon távolodott el az ortodox teológiai tanításról. A krisztológia mindig meghatározó eleme volt a keresztyén identitásnak. A megváltástan pedig központi helyet foglal el a hit tartalma szempontjából. Azt meghatározza az egyes teológus antropológiai felfogása, és kihat a szótériológiára, valamint az eszkatológiáról vallott hitre.

Ez a tömbösített kurzussorozat a tanmenetben is megjelenő kötelezően választható kurzus, Ortodoxia és liberalizmus a 19. században része.

Subscribe to Kovács Ábrahám