Zsigmond Attila

A zilahi kollégium történetével a 19. század utolsó évtizedeitől kezdődően napjainkig több munka is foglalkozott, több-kevesebb alapossággal (Magyarósi István, Somogyi Jenő, Petri Mór, László Jenő, legutóbb pedig László László). A szerzők számára az egyik alapvető forrást az iskola 1646-ban megkezdett matrikulája jelenti. Az itt olvasható rektori névsort többen is teljességében közölték, de anélkül, hogy részletesebb vizsgálatnak vetették volna alá.

A szilágybagosi egyházközség levéltárában fennmaradt egy 18. századi vegyes jegyzőkönyv, melybe Bagosi Kovács János világi literátus jegyezte fel visszamenőlegesen is a gyülekezetre vonatkozó fontos információkat. Alapossága okán kiemelkedik a korszak fennmaradt egyházi iratanyagából, feltétlenül rászolgál a részletesebb vizsgálatra, a benne foglalt információk feldolgozására.

Subscribe to Zsigmond Attila