Kató Szabolcs Ferencz

Hós 5,8–6,6 alaprétege a szír-efraimita háborút dolgozza fel nagyon sok metaforát és jelképet használva fel. Ezek közül egyik, amikor Jhwh magát betegségként, kórok tüneteiként nevezi meg, és egy erős képben gennynek és rothadásnak tünteti fel magát. Az előadás a Hós 5,8–6,6 elemzése alapján azt kívánja megvizsgálni, hogyan épül bele ez a sokkoló kép Hós üzenetébe, és a konkrét mondanivalón túl milyen képzeteket implikál Jhwh-val kapcsolatosan kitekintve a betegség tágabb biblika teológiai képzetrendszerére.

Az ószövetségtudományban vitatott, de mégis elterjedt véleménynek tekinthető, hogy létezik az „elhívástörténet” mint műfaj. Általában 4-5 meghatározó momentumot emelnek ki, amelyek a különböző szövegekben megjelennek és a műfaj tulajdonképpeni vázát adják. Ezek között az egyik konstans elem a kibúvó keresése, amelyben az elhívott kifogásait sorolja fel, miért nem tudja elvégezni küldetését. Isten nem hagyja ezeket figyelmen kívül, hanem mindig a helyzetnek megfelelően adja meg válaszát.

Bemutató és beszélgetés R. Albertz (szerk.) Family and Household Religion c. könyve alapján (2014)

Az Ószövetség könyvei között a Deuteronómium (Mózes 5. könyve) az, amelyben a hit közvetítésének, továbbadásának a szerepe a leghangsúlyosabban megjelenik. Ez az erős hitbeli identitásra néző deuteronómiumi szemlélet a későbbiekben rávetül az egész ószövetségi hagyományra, és meghatározza a zsidóság – és így közvetve az egész keresztyénség – önkifejezésének tartalmát és módját is. Az előadás azt vizsgálja, hogy melyek azok a tényezők, amelyek elvezettek a Deuteronómium sajátos szemléletéig.

Oldalak

Subscribe to Kató Szabolcs Ferencz