Egyháztörténet

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

A római császárok életét, uralkodását és kronológiáját bemutató angol nyelvű honlap.

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Oldalak

Subscribe to Egyháztörténet