Az egyház és a zsidóság

Az egyház és a zsidóság. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
kedd, 2013, November 19 - 10:15

Isten kegyelmi szövetsége hosszú időn keresztül a zsidó nép körében jutott érvényre. Jézus Krisztus halála és feltámadása ezen a téren nagyméretű változást hozott. A kegyelmi szövetség oly módon teljesedett ki, hogy Krisztus feltámadása után a pogányok is részesei lettek ennek. Pál apostol az Efézusi levélben utal erre (Ef 2:11-22), ahol zsidókat és pogányokat elkülönítő „válaszfalról” beszél. Az előadás arra a kérdésre keresi választ, hogy pontosan mit is ért Pál azon, hogy ledőlt ez a válaszfal? Mi történt a válaszfal ledőlése előtt és mi változott azután? Mi a zsidóság helye a válaszfal ledőlését követő időszakban. A zsidókból és pogányokból álló gyülekezet egységét az apostolok és próféták egyetlen fundamentuma biztosítja, amelynek sarokköve maga Jézus Krisztus.