zsidóság

Az ókori Izráel népe vallásilag és társadalmilag zárt tömbnek tekinthető, és a körülöttük élő népek, illetve a közötük lakozó idegenek és jövevények iránt tanúsítandó magatartásukat a Tóra és a többi ószövetségi könyv szabályozta, pontosabban azt, hogy mint választott népnek egyrészt milyen vonatkozásban kell elkülönülnie a pogány népektől, másrész pedig miben kell nyitottnak lennie irányukban.

The covenant of grace has long been exerting its effect particularly among the Jewish people. The death and resurrection of Jesus Christ has brought a significant change in this situation. The covenant of grace has been widened so as to include the non-jewish people as well. In Ephesians 2:11-22 Paul talks about the breaking down of "the middle wall of partition". This lecture seeks to answer what that exactly means and what the consequences are of Paul's theological view. What had been the situation before and in what sense has it changed after the wall has fallen down?

The covenant of grace has long been exerting its effect particularly among the Jewish people. The death and resurrection of Jesus Christ has brought a significant change in this situation. The covenant of grace has been widened so as to include the non-jewish people as well. In Ephesians 2:11-22 Paul talks about the breaking down of "the middle wall of partition". This lecture seeks to answer what that exactly means and what the consequences are of Paul's theological view. What had been the situation before and in what sense has it changed after the wall has fallen down?

Isten kegyelmi szövetsége hosszú időn keresztül a zsidó nép körében jutott érvényre. Jézus Krisztus halála és feltámadása ezen a téren nagyméretű változást hozott. A kegyelmi szövetség oly módon teljesedett ki, hogy Krisztus feltámadása után a pogányok is részesei lettek ennek. Pál apostol az Efézusi levélben utal erre (Ef 2:11-22), ahol zsidókat és pogányokat elkülönítő „válaszfalról” beszél. Az előadás arra a kérdésre keresi választ, hogy pontosan mit is ért Pál azon, hogy ledőlt ez a válaszfal? Mi történt a válaszfal ledőlése előtt és mi változott azután?

Ez a téma és kérdésfelvetés korántsem új keletű – egyébként mi az, ami még annak számíthat a mai teológiában? Az egyház- és teológiatörténet során, amióta az Ószövetség bekerült a képbe, sokan és sokféle módon keresték már a választ a fenti kérdésre, és ezek eredménye számtalan könyvben és tanulmányban áll előttünk.

Subscribe to zsidóság