Ünnepi szimpózium a KPTI fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából

Ünnepi szimpózium a KPTI fennállásának 120 éves évfordulója alkalmából. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szerda, 2015, Október 14 - 10:00

A kolozsvári egyetem megnyitása (1872) után egyházi mozgalom indult azért, hogy Kolozsvárra helyezzék a teológiai képzést is. Szász Domokos püspök (1885-1899) támogatta a tervet, amely az ő kormányzása alatt meg is valósult. A kolozsvári Trencsin tér északi oldalán vásárolt telken felépítették, majd 1895 őszén megnyitották az Erdélyi Evangélikus-Református Egyházkerület Theologiai Fakultását.

Program

10:00-10:30 | Megnyitó

 • Kiss Jenő: Kezdő áhítat
 • Rezi Elek: A rektor megnyitó beszéde
 • Az Intézet vegyeskarának előadása

10:30-13:15 | A tudományos ülésszak előadásai

 • Buzogány Dezső: A református Panteon
 • Kovács Sándor: Unitárius lelkészképzés Kolozsváron
 • Benkő Timea: Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológián
 • Sipos Gábor: A Teológiai Fakultás épületéről és használatáról
 • Ősz Sándor Előd: Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai. A Kolozsvári Teológia hallgatói 1895-1948 között
 • Kolumbán Vilmos József: A Kolozsvári Protestáns Teológia jelentősége a közegyházban

13:30-14:00 | Az intézetről készült kisfilm megtekintése

16:00-17:30 | A könyvtár bemutatása

 • A 120 éves könyvtárat bemutatja Kurta József-Tibor
 • Monok István, az MTA doktora bemutatja: Kurta József-Tibor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet régi állománya. I. kötetét
 • Bak Ágnes: A könyvtár CORVINA online katalógusa
 • Balogh Csaba: Digitalizálási projekt a KPTI könyvtárában

18:00-18:30 | A tiszteletbeli címek okleveleinek átadása

 • Tiszteletbeli professzorok: DSc Dr. Gaál Botond és Dr. Herczeg Pál
 • A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet barátja: Willem van den Brink

18:30-19:30 | A laudáltak előadásai

 • Dr. Herczeg Pál: A keresztségről az 1 Péter 3,18–24 alapján
 • DSc Dr. Gaál Botond: A teológia mint „fölfelé nyitott” hittudomány
 • Willem van den Brink: De leiding van de Here in mijn leven

19:30-20:00 | A 25 éves KPTI vegyeskarának műsora

 • Az Intézet vegyeskarának ünnepi műsorát Benkő Timea vezényli.Az ünnepi rendezvény állófogadással zárul az Intézet konviktusán.

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.