Új tisztviselőket választottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben

2022. október 21-én választói közgyűlést tartott Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Nagyvárad-újvárosi templomban. A közgyűlés Gellén Sándor nagybányai esperes igehirdetésével kezdődött, aki Ézs 40,27-31 alapján fogalmazta meg gondolatait.


2022. október 21-én választói közgyűlést tartott Királyhágómelléki Református Egyházkerület a Nagyvárad-újvárosi templomban. A közgyűlés Gellén Sándor nagybányai esperes igehirdetésével kezdődött, aki Ézs 40,27-31 alapján fogalmazta meg gondolatait. Az ige akkor a babiloni foglyoknak szólt, akik egy idegen országan sínylődtek. Több mint száz éve mi is idegen országba kerültünk annak ezerféle kihívásával együtt. De akik az Úrban bíznak, mint a sasok szárnyalni tudnak. Isten megtanít bennünket repülni – szólt a bíztatás. A közgyűlés a számbavétel, a megbízólevelek begyűjtése, valamint a számlólóbizottság összetételének megállapítása után a püspökjelöltek bemutatkozásával kezdődött. Bogdán Szabolcs János krasznai lelkipásztor, somlyói esperes a misszió fontosságára hívta fel a figyelmet. Nehéz idők jönnek, amikor azonban lehetőség nyílhat a lelki odafigyelésre. Ebben kíván előrelépéseket tenni. Forró László főjegyző, hegyközkovácsi lelkipásztor a misszió mellett az intézményi megerősödést emelte ki elsődleges célként. Az egyház intézményesült keretekben működik, és ennek megfelelően kell stratégiákat kidolgozni a jövőre vonatkozóan. A programbeszédek után a választás két turnusban zajlott. Először a püspökjelöltekre adhatták le szavazataikat a közgyűlései tagok, majd azok összesítése után, a többi tisztség megválasztása következett. A választás eredményei:

Püspök: Bogdán Szabolcs
Főgondnok: Bara Lajos
Lelkészi főjegyző: Dénes István Lukács
Presbiteri főjegyző: Bertalan Lajos
Lelkészi jegyző: Kánya Zsolt
Presbiteri jegyző: Csegő Benjámin
Generális direktor: Rácz Ervin
Katekétikai előadó: Módi József
Ifjúsági előadó: Vékony Zsolt József
Zenei előadó: Orosz Otília

A részletes választási eredmények elolvashatók az egyházkerület honlapján.

Isten áldását kérjük az új tisztviselők életére és szolgálatára. Isten adjon erőt, bölcsességet, kitartást a célok megvalósításához!

Kató Szabolcs Ferencz
a KPTI kerületi képviselője