A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban járt az intézménynépszerűsítési program csapata

Az Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet intézménynépszerűsítési programjának soron következő időpontja 2022. május 23. volt, amikor a Szatmárnémeti Református Gimnázium egykori diákjai teológiai hallgatókként és teológiai tanárként mutatták be a teológiai intézetet az érdeklődő szatmári diákok számára. Ezen az alkalmon a gimnázium három tizenegyedikes osztálya vett részt.


Az Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet intézménynépszerűsítési programjának soron következő időpontja 2022. május 23. volt, amikor a Szatmárnémeti Református Gimnázium egykori diákjai teológiai hallgatókként és teológiai tanárként mutatták be a teológiai intézetet az érdeklődő szatmári diákok számára. Ezen az alkalmon a gimnázium három tizenegyedikes osztálya vett részt.

A Szatmárnémeti Református Gimnázium tizenegyedikes diákjai kíváncsian léptek be a Kálvin János Gyülekezeti Házba, amely az intézménynépszerűsítési programnak adott otthont. A diákok érdeklődéssel fogadták az intézetben folyó teológiai tudományról és a lelkészi hivatásról szóló bemutatót. Az intézménynépszerűsítő csoport vezetője, Kató Szabolcs-Ferencz teológiai tanár felvázolta a teológusok hat évet felölelő tanulmányait, valamint egy rövid prezentáció kíséretében beszélt az azt követő lelkészi hivatásról is. A gimnáziumi tanulmányaik lezárásához közeledő diákság elé tárta azokat a részleteket, amelyek a teológiai intézet falain kívül kévésbé láthatók, mint például a diákság által szervezett közösségi programok, vagy a cserediákság lehetőségei.

Az éneklés és a bemutató után a teológiai hallgatók azokról az impulzusokról tettek bizonyságot, melyek őket a teológia tudománya és Isten szolgálatába való állás felé irányították. Két eltérő utat vázoltak fel, de mindkettő megegyezett ugyanazon pontban – Isten gondviselő irányításában. A két bizonyságtételben meglevő bátorítás arra vonatkozott, hogy Isten elhívását több úton-módon lehet megkapni, ehhez csupán nyitott fülekre van szükség. Ez az elhívás bármikor jöhet, és Isten az, aki késszé és képessé tesz a szolgálatra.

Az alkalom sokak által ismert záróéneke a szolgálat iránti imaként is szólt: „Tégy, Uram, engem áldássá…” Istennek sokféleképpen lehet szolgálni és a lelkészi hivatáshoz is sokféle út vezet… Akár hasonló találkozások által is…

Kánya Réka és Pop Titus teológus hallgatók

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ez a program része a KPTI 2021-2022. évre tervezett intézménynépszerűsítési programjának. 2022. április 1-én a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet diákképviselete egy tanár kíséretében a Kolozsvári Református Kollégiumba látogatott el, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a kolozsvári lelkészképzést. Május 4.-én a Marosvásárhelyi Református Kollégium diákjai tettek látogatást intézetünkbe.