A 2022-2023-ban végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása

2023. június 25-én ünnepi istentisztelet keretében kibocsátották a KPTI magiszteri másodéves (hatodéves) református hallgatóit. Az idei tanévben 12 erdélyi és 8 királyhágómelléki hallgató zárta le teológiai tanulmányait és tett magiszteri záróvizsgát.


2023. június 25-én ünnepi istentisztelet keretében kibocsátották a KPTI magiszteri másodéves (hatodéves) református hallgatóit. Az ünnepi istentiszteleti szolgálatot Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke végezte a Galata levél 1:10 alapján: "Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája." Az igehirdetés rámutatott, hogy az "embernek vagy Istennek tetszeni" a lelkipásztori szolgálat egyik visszatérő dilemmája. A gyülekezet tagjaihoz való feltétlen szeretetteljes viszonyulás és a megbízó Krisztus iránt bevállalt szolgáló lelkület az, amely a mindenkori lelkipásztornak segít bölcsen eligazodni ebben az örökös dilemmában.

Az istentisztelet folytatásában a végzős hallgatók fogadalmat tettek. A 2022/2023-as tanév júniusi vizsgaidőszakában 12 erdélyi és 8 királyhágómelléki hallgató zárta le teológiai tanulmányait és tett magiszteri záróvizsgát. A fogadalomtétel szertartását az egyházkerület részéről Gáll Sándor kancellár vezette. A fogadalmat tevő hallgatók névsora a következő volt:

Az Erdélyi Református Egyházkerületből:
1. Aszalos Szidónia Honoráta
2. Balázs Gergő
3. Barticel-Kiss Benjámin
4. Begué Mátyás-Eugéné-Victor
5. Bíró István
6. Ilyés Hunor-István
7. Lukács Róbert-Zoltán
8. Molnár Ede
9. Nagy Ádám-Attila
10. Ördög Sándor
11. Szabó Zoárd-Attila
12. Torkos Ákos-József

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületből
1. Kocsis (Csatári) Leila
2. Juhos (Demeter) Ilona-Reményke
3. Gáti Gábor
4. Gecse Krisztián-Dániel
5. Horváth József
6. Kocsis Norbert-József
7. Nagy Dávid
8. Szilágyi István

Fogadalomtétel után Torkos Ákos-József vett búcsút a teológus közösségtől, megköszönve a szülői támogatást, a lelkészi szolgálatra való felkészülésben nyújtott segítséget és a hallgatói közösséget. [A búcsúztató szövege letölthető a mellékletből.]

Az esemény záró mozzanataként Kató Béla püspök átvételi beszéde következett. A szokásos befogadó nyilatkozat helyett a püspök ajándékként hozta el az ünneplő közösség számára Reményik Sándor, Verbum caro factum est című versét, Mátyus Ilona, nyugdíjas tanárnő tolmácsolásában. A vers címe ismerősen csenghetett azok számára, akik sokszor álltak a Díszteremben e felirat előtt "szemben az alattomosan kúszó idővel". A nagy lelki átéléssel tolmácsolt költemény útravalóul szolgált az egyetemi képzésből kilépő és az egyházi szolgálat útjára induló hallgatóknak:

"S ne engedd, hogy elbízzuk magunkat
Sem fegyverben, sem észben, sem erőben,
Sem akaratban, sem csalfa időben,
Csak abban, ami örökkévaló:
Te igédben, mindenkit üdvözítőben."