Adjunktusi állás a református Rendszeres Teológiai tanszéken

A KPTI pályázatot hirdet a református rendszeres teológiai tanszék adjunktusi (lektori) állására. A pályázat beadásának határideje: 2013. február 15.


A Hivatalos közlöny (Monitorul oficial) 180 (XXIII), 455. számában (2012. december 21.) megjelent közlemény értelmében a Rendszeres teológiai Tanszék adjunktusának Etika, Hitvallás, Egyházjog és Statútum tárgyakat kell majd oktatnia.

Pályázati feltételek:

 • a rendszeres teológia területén megszerzett doktori fokozat;
 • az illetékes Egyházkerület Püspöki Hivatalának ajánlása.

A pályázati iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:

 • pályázati kérés;
 • beszámoló a jelölt tudományos tevékenységéről és további kutatási terveiről és céljairól;
 • önéletrajz;
 • publikációs jegyzék;
 • kitöltött önértékelési táblázat (Tabel de autoevaluare: itt letölthető);
 • doktori oklevél hitelesített másolata, és egyéb, szakmai képesítést igazoló oklevelek másolata;
 • a doktori dolgozat rövid összefoglalója (kb. 1 oldal, amelyet magyar, román és idegen nyelven kell benyújtani);
 • személyazonossági igazolvány másolata;
 • a jelölt 10 legfontosabb publikációja (elektronikus és nyomtatott formában).


A pályázat beadásának határideje: 2013. február 15. A versenyvizsgára 2013. március 4. és 2013 március 8. között kerül sor a Protestáns Teológiai Intézetben. Érdeklődni lehet az Intézet titkárságán a következő telefonszámon: 0264-591368.