Hírek, közlemények, hirdetések

2016 Január 28 ∙ 11:34 ∙ 8 év óta

A rendszeres teológiai témakörben írt doktori dolgozat Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszédét" vizsgálta a szabad akarat kérdéséről. A védésre 2016. január 26-án került sor a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

2016 Január 16 ∙ 22:02 ∙ 8 év óta

Tőkés István egyházkerületi főjegyző, majd 1973 és 1983 között a Protestáns Teológiai Intézet újszövetségi tanszékének professzora volt. 99 évet élt.

2015 November 28 ∙ 17:56 ∙ 8 év óta

A két intézmény közötti szerződés a fennálló kapcsolatok további erősítését célozza az oktatás és tudományos kutatás terén.

2015 November 28 ∙ 16:52 ∙ 8 év óta

A Teológiai Intézetben 2014 őszén indult az Erasmus+ program. A bemutatott adatok tükrében a 2014/2015-ös tanév a programot illetően rendkívül sikeresnek mondható.

2015 November 26 ∙ 10:56 ∙ 8 év óta

Ezen az eseményen, amelyre a Romániai Magyar Dalosszövetségi 2015-ös évi közgyűlésén került sor, a díjazott tevékenységét Kovács László Attila, a KPTI egykori tanára és karnagya méltatta.

2015 November 24 ∙ 10:00 ∙ 8 év óta

Intézetünk emeritus professzora a Magyar Református Egyház Zsinatának csütörtöki ülésén vette át a tudományos kutatói tevékenységéért járó kitüntetést.

2015 November 12 ∙ 22:44 ∙ 8 év óta

Az esemény mottója akár a "Bezzeg a mi időnkben..." is lehetett volna. Gyakran halljuk ezt a sóhajt, felkiáltást, de általában csak halvány sejtelmünk van arról, hogy ez mit takar.

2015 November 09 ∙ 20:57 ∙ 8 év óta

A kolozsvári püspökség és teológiai intézet között nincs nagy távolság. Gyalogosan kb. 10 percre fekszik egyik a másiktól. Mégis néha úgy érezzük, a fizikai közelség nem elég ahhoz, hogy jó kapcsolat legyen a két intézet között.

2015 November 04 ∙ 09:13 ∙ 8 év óta

A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel című doktori dolgozat nyilvános védésére a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen került sor 2015. november 3-án.

2015 November 02 ∙ 16:46 ∙ 8 év óta

A szerződés értelmében a jövőben lehetőség nyílik a különböző oktatói és tudományos-kutatói területen történő együttműködésre.

Oldalak