kutatás

A konfirmáció a keresztyén fiatal életében mérföldkő, amelyre a XXI. században is izgalommal és nagy reménységgel készül a képzésbe lépő. Tudja, hogy konfirmáció után lehet csak teljes jogú, Úrvacsorával élő tagja a református egyháznak. Konfirmációs oktatás évszázadok óta van, hiszen a tanítványt fel kellett készíteni a bizonyságtételre. Napjainkra azonban szükségessé vált az oktatási koncepciók és módszerek elemzése és válogatása, hogy hatékonyabban tehessünk tanítványokká fiatalokat és idősebbeket egyaránt.

This course is intended to provide a how-to approach both to graduate and postgraduate theological research and writing in general. Good formal writing, in our view, need not be stiff, labored, or boring to read. It can be creative, direct,
and vigorous — even to the point of possessing some literary merit. Further it must pass the tests of simplicity, accuracy, economy, and clarity.

Metodologia cercetării este o disciplină ajutătoare din mai multe puncte de vedere. În primul rând are menirea să abiliteze studentul în a putea cerceta, organiza, analiza şi sintetiza materialul de studiu în scopul producerii lucrărilor ştiinţifice, inclusiv lucrări de seminar, lucrări de licenţă, articole de specialitate, precum şi teze de masterat sau doctorat.

A kurzus célja a szemináriumi és a szakvizsgadolgozatok megírásához szükséges elvi és gyakorlati tudás megszerzése. Egy tudományos műgonddal megírt dolgozat sokféle szempontnak kell megfeleljen. Ezek között vannak formai, szerkesztési elvárások, de tartalmi, szakismereteket feltételező készségek is, mint amilyen a forráskeresés, forrásfeldolgozás, szintetizálás, új eredmények produkálása stb. A szeminárium az elvi alapok tisztázása mellett segít az otthoni és az órán végzett gyakorlatok segítségével a szükséges készségek elsajátításában.

  • Art. 148. Within the PTI there is an ample research activity in various domains of theology according to the Regulation concerning the organisation, functioning and financing of scientific research and regulated by the research programme, which correlates the various specialty domains, defining on the short and medium scale the major objectives of scientific research.
  • Art. 149. The research activity is coordinated by the PTI Research Centre, which is aided by the following libraries and archives:
    • a) the PTI’s own Library;
  • Art 149. În cadrul Institutului se desfășoară o amplă activitate de cercetare în diferitele domenii ale teologiei, conform Regulamentului privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice în Institutul Teologic Protestant, și reglementată prin Programul de cercetare, care corelează diferitele domenii de specialitate, definind pe termen scurt și mediu principalele obiective ale cercetării științifice.

În cadrul Institutului se desfăşoară o amplă activitate de cercetare în diferitele domenii ale teologiei, conform proiectelor de cercetare, care corelează diferitele domenii de specialitate, definind pe termen scurt şi mediu principalele obiective ale cercetării ştiinţifice.

A tudományos kutatás a keresztyén teológia klasszikus felosztás szerinti tudományágai, illetve azok határterületei mentén zajlik. A kutató műhelyek tevékenységeinek eredménye az Intézet által szerkesztett szakmai folyóiratokban (Studia Doctorum Theologiae Protestantis, Református Szemle, Keresztény Magvető), más hazai vagy nemzetközi szaklapokban, illetve könyvekben, monográfiákban kerül a nyilvánosság elé.

Oldalak

Subscribe to kutatás