A tanult gyenge igeragozások átismétlése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése, fordítása

Olvasmány: