A megírt tesztek kiértékelése. A ל״ה igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése és fordítása

Olvasmány: