A gyenge igék ragozása: az ע״ע igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: