Az újszövetségi tudományok rendszere és helye a teológiai tudományok sorában. Az Újszövetségi bevezetés, mint történeti-teológiai diszciplína. A szaktárgy történetének vázlatos ismertetése.

Olvasmány: