Jézus tanítványai és az idők jelei. Életvitel és eszkatológia Lukácsnál

Olvasmány: