Az ige hármas alakja: a kijelentett Ige Jézus Krisztus, az írott Ige, a hirdetett Ige; az írásértelmezés reformátori elvei

Olvasmány: