A Szentháromság-tan meghatározása; bibliai alapjai; antitrinitárius eszmék; a tan gyakorlati jelentősége; a Szentháromság analógiái; a filioque-vita.

Olvasmány: