Református Keresztyén Dogmatika

Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2006. 1 old.

A kiadásnak nem oka van, hanem szándéka: Tavaszy Sándor alapvető teológiai munkáját mint református tankönyvet hozzáférhetővé tenni a mai olvasónak. Az olvasók három rétegére gondoltunk.
Vegye ismét (vagy végre?) kezébe a magyar református teológus: a teológiai tanár, a teológiai hallgató és a lelkipásztor. Kálvini örökséget talál benne, református ortodox köntösben. Méghozzá azét a Kálvinét, aki – mivel a humanizmus emlőin nevelkedett – jól látja az emberdicsőítő Újkor hibáit. Tavaszy ortodoxiája nem maradiságot jelez – ahogy kálvinizmusa sem –, hanem a szó szoros értelmében igazhitűséget: bibliai alapozást, egyházi kegyességet és prófétai kritikát.

Hivatkozó kurzus

Az alábbi kurzus órái bibliográfiai tételként hivatkoznak a fenti publikációra.