A sákramentumok meghatározása: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. A keresztség jelentései. A gyermek- ill. felnőttkeresztség problémája.

Olvasmány: