Az úrvacsora: transzszubsztanciáció, konszubsztanciáció, memorializmus.

Olvasmány: