A monofizita vita I.: Küroszi Theodorétosz élete; a 448-as konstantinápolyi zsinat; Flavianosz hitvallása; az ortodox teológusok üldöztetése

Olvasmány: