A lelkigondozás mint beszélgetés (I.): A nyelv szerepe a lelkigondozásban. A verbális és a nonverbális kommunkáció

Az előadás Johannes Anderegg irodalomtudós nyomán rávilágít az instrumentális és mediális nyelvhasználat közötti különbségre. Kidomborítja, hogy a nyelv a lelkigondozói beszélgetésben médium, és nem eszköz. Ezt követően bemutatja Eugen Rosenstock Heussy dialogikus nyelvfilozófiáját.
Végül rávilágít a verbális és nonverbális kommunikáció sajátosságaira és a lelkigondozói beszélgetésben betöltött szerepükre.