A lelkigondozás mint beszélgetés (V.): A lelkigondozói beszélgetés dinamikája

A hallgatók megismerkednek a a lelkigondozói beszélgetés létrejöttének alaptényezőivel, valamint a lelkigondozói beszélgetés szakaszaival, és azok sajátosságaival. Ugyanakkor megtanulják, hogy melyek a lelkigondozó beszélgetés alapfeltételei és lehetséges nehézségei.

Olvasmány: