A lelkigondozás mint beszélgetés (III.): A kommunikáció négy aspektusa

Az előadás bemutatja Schulz von Thun elmélete alapján a kommunikáció négy aspektusát: a tárgyi, a kapcsolati, az önleleplező és a felszólító aspektust, majd kidomborítja azok jelentőségét a lelkigondozói beszélgetésben.

Olvasmány: