Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban

Czire Szabolcs: Az „új szemléletmód” a Pál-kutatásban. In: Keresztény Magvető .2017/4 (2018), 518-530. pp.