Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára

Papp György: Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 123-135. pp.

A 2Pt 1,5–7 erénykatalógusának magyar fordításai szembeötlő módon térnek el egymástól. E dolgozat célkitűzése: megvizsgálni a fordítások közötti különbségeket, és megkísérelni egy olyan fordítás elkészítését, amely a lehető legközelebb áll az eredeti görög szöveghez.