A történetiségtudat szerepe az egyházi szolgálatban

Kiss Jenő: A történetiségtudat szerepe az egyházi szolgálatban. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 30.. köt. 336-352