Az interdiszciplinaritás előnyei és hátrányai a lelkipásztorképzésben

Egy-egy teológiai diszciplínában összfeonódik több teológiai és nem teológiai szakterület, mert minden teológiai tudományág rá van utalva társa- vagy rokontudományágatk és területek ismeretanyagára. A teológiai és nem-teológiai diszciplinák együttesen az egyes teológiai diszciplínák oktatásában egyfelől színessé, másfelől szerteágazóvá teszi az adott szaktárgyat. Ugyanakkor megnehezíti a teológiai diszciplínák közötti összefüggések kidomborítását.
Nem csak a teológiai és nem-teológiai diszciplínák, hanem a teológiai szaktárgyak között is vannak érintekezések. Ezek nem annyira erősek és láthatók, mint a teológiai és a nem-teológiai szakterületek összefonódása.
A kutatás célja felmutatni egyfelől, hogy hogyan lehet körvonalazni és erőseíteni a teológiai szaktárgyak közötti kapcsolat, másfelől felmutatni, hogy melyik az a tudás-mélység mind a teológiai mind a nem-teológiai diszciplínák esetében, amely segíti a lelkipásztorképzést.

Kapcsolódó kurzus: 

Kutatási eredmények (Előadások)