Reformátorok művei a Székelyudvarhelyi Református Kollégium könyvtárában

Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Székelyudvarhelyi Református Kollégium könyvtárában. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok (12510). Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 31. köt. 23-35