Miről álmodik a lelkipásztor?: Telegdi T. István alpestesi lelkész álomfeljegyzései

Ősz Sándor Előd: Miről álmodik a lelkipásztor?: Telegdi T. István alpestesi lelkész álomfeljegyzései. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 62.1 (2017), 98-106. pp.