Van-e a koinóniának politikuma?. Egy lehetséges válasz és annak relevanciája

Borsi Attila: Van-e a koinóniának politikuma?. Egy lehetséges válasz és annak relevanciája. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 137-148

Koinónia? Politikum? Mi köze van ezeknek egymáshoz? Tanulmányunkban annak felvillantására vállalkozunk hogy a 20. század egyik protestáns gondolkodójának – Paul Lehmann – metodológiáját alkalmazva ezeket a kérdéseket ne pőre etikai vagy dogmatikai dilemmaként vizsgáljuk. Célunk annak felmutatása hogy lehet és kell keresztyénként etikáról beszélni. Ennek érdekben tisztázzuk a koinónia fogalmának jelentését rámutatunk annak eseményjellegére amiben Isten kijelentése és az arra adott emberi válasz találkozik közösséget teremtve egymással. Azt is bemutatjuk hogy ennek következménye az az etikai valóság amiben vizsgálható a koinónia és sanctitas összefüggése. Érvelésünk szerint ennek eredményeként a koinónia olyan etika színtér lesz amely egyszerre hat kifelé és befelé. A tanulmány rámutat arra hogy ennek mentén a szekularizációval szembeni álláspontként nem puszta politikai teológiáról van szó hanem a transzformatív politikum azaz a közösség szempontjából azonosított transzformatív keresztyén ethoszról.