Menedzsmentvezetés és reformátori egyházkormányzás

Herbály Eszter: Menedzsmentvezetés és reformátori egyházkormányzás. In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2024. 185-200

Az egyházkormányzás alapja Isten igéje feladata Krisztus akaratának érvényesítése. Az egyház tehát nem követheti kritika nélkül a világi vezetési modelleket mert azok adaptálásával a hangsúlyok eltolódhatnak ennek következtében a vezetés céltévesztetté válik. A teológiai kibernetika rendszerszemléletű megközelítése segít meghatározni a vezetés helyét feladatát módszereit segítségül híva a korszerű vezetéselméleti szervezetfejlesztési és menedzsmenttudományi ismereteket. Azonban a kibernetika több mint professzionális menedzsment- technológia. Feladata az isteni iránymutatás mentén a Lélek munkáját engedve segíteni a közösségi egyházvezetést gyülekezeti és szervezeti síkon egyaránt.