Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás

Papp György: Az embertárs iránti szeretetről szóló teológiai tanítás. In: Református Szemle 108.1 (2015), 64-75. pp.