A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2020

 1. Kovács Sándor: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9

2019

 1. Kovács Sándor: A hangszeres zene és az unitáriusok. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 2. Kovács Sándor: Cherchez la femme, vagy mégsem?. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11
 3. Kovács Sándor: A Kolosy-templomban. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 14-16
 4. Kovács Sándor: Erdélyország prímása. In: Unitárius Közlöny 29. (2019), 16-18

2018

 1. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11

2017

 1. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 2. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 3. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7

2016

 1. Kovács Sándor: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125

2015

 1. Kovács Sándor: Virtuális koszorúzás a házsongárdi temetőben. In: Unitárius Kalendárium 2016 (2015), 154-169