Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: A Sepsi Református Egyházmegye könyvtárának 1650 előtti kötetei. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Határtalanul a határok között: Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020), 85-109

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: Egyházi struktúrák és szórványosodás a Dési Református Egyházmegyében. In: Kupa László (szerk.) Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Pécs: Virágmandula Kft 2013), 109-119

Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea

  1. Buzogány Dezső, Kolumbán Vilmos József, Ősz Sándor Előd, Szabó Csilla Andrea: A Hunyad-Zarándi Református Egyházmegye egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1795-1799. In: Református Szemle 94 (2001), 187-201