Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak. Kiegészítés a bölöni reformátusok és unitáriusok együttélésének kérdéséhez

Kolumbán Vilmos József: Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak. Kiegészítés a bölöni reformátusok és unitáriusok együttélésének kérdéséhez. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325. pp.