A Sepsi Református Egyházmegye könyvtárának 1650 előtti kötetei

Ősz Sándor Előd: A Sepsi Református Egyházmegye könyvtárának 1650 előtti kötetei. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.): Határtalanul a határok között: Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek 26. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020. 85-109