Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Die Autorität der Prophetenschriften am Beispiel von Hosea. Response an István Karasszon. In: Georg Plasger - Fazakas Sándor (szerk.) Autorität und autoritäre Strukturen. Reflexionen aus reformiert-theologischer Perspektive (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2024), 46-60

Ősz Sándor Előd

 1. Ősz Sándor Előd: A 70 éves Sipos Gábor köszöntése. In: Református Szemle 115. (2022), 99-102
 2. Ősz Sándor Előd: Adorjáni Zoltán laudációja a Károli-díj átadásakor. In: Református Szemle 115. (2022), 705-707
 3. Ősz Sándor Előd: Postma Ferenc és Erdély kapcsolata. In: Református Szemle 114 (2021), 467-469

Kolumbán Vilmos József

 1. Kolumbán Vilmos József: Köpeczi Bodosi Sámuel tanulmányai és peregrinációja. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az iskolák fölöttébb szüskéges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok 32 (Kolozsvár: Kolozsvári ÍProtestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 265-276
 2. Kolumbán Vilmos József: Tanítói fizetések a széki egyházmegyében (17–18. század). In: Lupescu Makó Mária (szerk.) Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2021), 115-146
 3. Kolumbán Vilmos József: Pokoly József (1866–1933). In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.) Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019), 531-536
 4. Kolumbán Vilmos József: Az univerzalista Huszti András . In: Egyed Emese (szerk.), Pakó László (szerk.), Sófalvi Emese (szerk.) Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. Szakosztályában (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2019), 189-200
 5. Kolumbán Vilmos József: Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele. In: Református Szemle 111 (2018), 194-202
 6. Kolumbán Vilmos József: Honterus János és Brassó reformációja. In: Ötvös József (szerk.), Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Gálfalvi Ágnes (szerk.) Protestáns Marosvásárhely (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2018), 37-40
 7. Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695

Kurta József

 1. Kurta József: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989). In: Emődi András (szerk.) KRE 100. Tanulmányok a A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára (Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2020), 461-481
 2. Kurta József: Vásárhelyi János és az erdélyi református liturgia ügye. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2020), 388-403