Tanítói fizetések a széki egyházmegyében (17–18. század)

Kolumbán Vilmos József: Tanítói fizetések a széki egyházmegyében (17–18. század). In: Lupescu Makó Mária (szerk.): Oktatás Erdélyben – az elmélettől a gyakorlatig, a középkortól a 20. századig. Erdélyi évszázadok. A kolozsvári Magyar Történeti Intézet évkönyve VI. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2021. 115-146