Pokoly József (1866–1933)

Kolumbán Vilmos József: Pokoly József (1866–1933). In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly (szerk.): Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez. Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019. 531-536