Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok

Kolumbán Vilmos József (szerk.): Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról. Egyháztörténeti tanulmányok. Erdélyi Refdormátus Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022. 32. köt. 494 old. ISBN 978-606-94847-9-1

A kötet a 2022-ben Nagyenyeden tartott egyháztörténeti konferencia előadásait tartalmazza. Az egyháztörténeti konferencia a 1622-ben alapított gyulafehérvári-nagyenyedi kollégium fenállásának 400 évére emlékezve a Kárpát-medencei magyar protestáns iskoláztatás történetére fókuszált.