Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Szemtanú beszámolója Dávid Ferenc temetéséről. In: Keresztény Magvető 129. (2023), 460-465

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Jakab Elek, az unitárius történész (1820-1897). In: Várak, erődök, kastélyok az erdélyi régiségben V (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó - Bolyai Társaság 2020), 273-282
  2. Kovács Sándor: Dávid Ferenc és a kerek kő. Mítosz vagy valóság. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 53-62
  3. Kovács Sándor: Dávid Ferenc az emlékezés és felejtés határán. In: Száraz Orsolya (szerk.), Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Imre Mihály (szerk.) A reformáció emlékezete. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2018), 156-167
  4. Kovács Sándor: Az unitárius reformáció nyomában. In: Korunk 28 (2017), 18-25
  5. Kovács Sándor: Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 294-311

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: The Influence of Michael Servestus on Francis Dávid and the begginnings of Transylvanian Unitarianism. In: Reed, Clifford M. (szerk.) A Martyr Soul Remembered. Commemorating the 450th Anniversary of the Death of Micael Servetus (Prague: International Council of Unitarians and Universalists 2004), 23-40