A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2020

Kállay Dezső --- 2020
In: „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 14 (2020), 525-541

2019

Kállay Dezső --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 95-121

Pál apostol a megváltott ember új életéről vallott nézeteit a Róm 6,1–23-ban fejti ki részletesen. A gonddal megrajzolt képet tovább árnyalja a 8,1–13-ban,1 ahol a Szentlélek munkája felől világítja meg az új élet lényeges vetületeit. Ebből a szempontból a 8,9–11 a szakasz legfontosabb tartalmi egysége.

2018

Kállay Dezső --- 2018
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 9 (2018), 35-56

Amennyiben az evangélium a benne kifejezésre jutó viszonyulások dinamikája által fejti ki hatását, úgy a Filippibeliekhez írott levél első fejezetében ennek a dinamizmusnak a hívő ember által felismert evilági vonatkozásai állnak előttünk. Azok a vonatkozások, amelyek a hétköznapi élet eseményeinek a szintjén, az evangélium szolgálatában álló és az evangéliumon tájékozódó életben vagy az evangéliumhoz valamilyen módon viszonyulni kénytelen helyzetben megragadhatók és kifejezésre juttathatók.

2016

Kállay Dezső --- 2016
In: Igazság és élet 10 (2016), 373-385
Kállay Dezső --- 2016
In: Igazság és élet 10 (2016), 267-278

2015

Kállay Dezső --- Nagyszeben · 2015
In: Klein, Hans Dreptate şi comportament. Cercetari biblice (Astra Museum 2015), 225-237
Kállay Dezső --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (2015), 69-81

Abból a feltevésből indulok ki, hogy a Jak 1,2–18 olyan koherens egység, amelyben a szerző kifejti levele alapgondolatát. Eszerint a keresztyén integritás Isten integritásából fakad, ezért minden körülmények között meg kell őrizni, és fenn kell tartani azt. Az integritás kifejezés e kettős vonatkozásban azt jelöli, hogy teljes az összhang egy személy (vagy közösség) értékrendje és cselekvése között.

2014

Kállay Dezső --- 2014
In: Igazság és élet 8 (2014), 168-178

2013

Kállay Dezső --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 53-75

2011

Kállay Dezső --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 111-129

2010

Kállay Dezső --- Kolozsvár · 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Protestáns Teológiai Intézet 2010), 103-122
Kállay Dezső --- Debrecen · 2010
In: Peres Imre Kezdetben volt az Ige. Tanulmánykötet Lenkeyné Semsey Klára tiszteletére, 80. születésnapja alkalmából (Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2010), 77-95

2009

Kállay Dezső --- 2009
In: Igazság és élet 2 (2009), 482-490

2008

Kállay Dezső --- 2008
In: Igazság és élet (2008), 63-69

2007

Kállay Dezső --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 100-128

2006

Kállay Dezső --- Sárospatak · 2006
In: Genius Loci. Frank Sawyer tiszteletére. In honour of Frank Sawyer (Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2006), 211-232

2003

Kállay Dezső --- 2003
In: Az Út 27 (2003), 119-128