Prédikációk

2024

Somfalvi Edit · Zsidókhoz írt levél 12, 1-3
Sárvár · 2024-06-12 · Sárvári Református Istentisztelet
Somfalvi Edit · 2 Korinthus 4:14-18
Kolozsvár · 2024-04-21 ·

KT! Jubilate! vasárnapján gyűltünk össze meghallgatni Isten mai üzenetét számunkra, a Húsvét utáni 3. vasárnapon.

Somfalvi Edit ·
Kolozsvár · 2024-01-28 · Imahét

A 2024-es ökumenikus imahét nyitóistentiszteletének az "Igehirdető"ben megjelent szövege.
Textus Lukács 10, 25

2023

Somfalvi Edit ·
· 2023-10-15 ·

2023 október 15 – Akadémiai Istentisztelet
Lekció: Zsoltárok 51, 1-15 Textus: Jakab 5, 13-20

1. 164. dicséret : Téged áldunk, nagy Isten 1-2
2. 32. zsoltár Ó, mely boldog az oly ember éltébe 1. és 4. versszakok
3. 156 dicséret: Atya, Fiú, Szentlélek
4. 412. dicséret: Jöjj, mondjunk hálaszót 1. versszak
5. 348. dicséret: Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát 1. és 5. versszak
6. 481. dicséret: Tégy Uram, engem, áldássá 1-2 versszakok

2018

Somfalvi Edit · Ézsaiás 5:1-7
Kolozsvár · 2018-02-25 ·

Akadémiai Istentisztelet 2018 február 25-én.
Textus: Ézsaiás 5, 1-7: Dal az Úr szőlőjéről
Lekció: János 15, 1 – 8: A szőlőtő és a szőlővesszők
1. 404. dics. Siess, keresztyén, lelki jót hallani 1 – 3 v.
2. 403. dics. Semmit ne bánkódjál 1 – 2 v.
3. 386. dics. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom 1 – 4 v.
4. 80. Zsolt. Uram, ismétlen térj mihozzánk 4 – 6 v.
5. 342. dics. Velem, én szent Atyám 4 – 6 v.
6. 394. dics. Kegyelmes Isten, kinek kezében 1 – 4 v.

2016

Somfalvi Edit · 1 Péter 3:18-22
Kolozsvár · 2016-05-22 · Vasárnap

Kedves Testvéreim, ünneplő gyülekezet!

Szentháromság vasárnapját és a magyar református egység napját ünnepeljük, sok és mozgalmas program van mögöttünk, hisz alig múlt el pünkösd, valamint előttünk, amikor sok örömben és áldott találkozásban, közösségi élményben lehet részünk! Péter apostol levele azonban rávilágít arra, hogy a keresztyének életében ott van a szenvedés, az üldözöttség, az igazságtalan megbélyegzés, s mindezzel úgy kell együtt élni, hogy ez ne vigyen bűnre, ne tántorítson el Krisztustól és ne törjön hozzá a világhoz.

2015

Somfalvi Edit · Apostolok cselekedetei 9:31-43
Kolozsvár · 2015-06-14 · Vasárnap

Kedves Testvéreim, ahhoz, hogy ennek a két gyógyulási történetnek a szépségét és mélységét lelki szemünkkel megláthassuk, jóval messzebbről kell a vizsgálódásunkat kezdeni. Talán onnan, ahonnan a leckénk indított, a tizenkét tanítvány kiküldésétől, ahol mindegyik evangéliumban Simon Péter az első, akit megbíz az Úr Jézus Krisztus, hogy apostol legyen és akként menjen gyógyítani és hirdetni Isten országát. De megállhat a tekintetünk a tanítványokon, amikor Jézus egy nagyon feszült beszélgetés után azt kérdi tőlük: Vajon ti is el akartok-é menni?

Somfalvi Edit · Kolossé 1:9 - 23
· 2015-05-03 ·

„Az ENSZ becslései szerint a 28 milliós Nepál mintegy 8 millió lakosát érintette az április végi katasztrofális földrengés. Katmandu alatt a földlemezek mintegy három méterrel mozdultak el. Hogy a Himalája magassága változott-e, még elemzik a kutatók, a Mount Everest magassága ugyanis nem állandó, az indiai kontinens észak felé tart, és nyomja egyre magasabbra a Himalája csúcsait.

2014

Somfalvi Edit · Máté 11:2-10
Kolozsvár · 2014-12-14 · Vasárnap

Lecke: Malakiás próféta könyve 3, 1 – 5
Textus: Máté evangéliuma 11,2–10

Advent III. Vasárnapja – az öröm vasárnapja, amikor meggyújthatja a rózsaszín gyertyát az, akinek van adventi koszorúja. A felolvasott textus mintegy sötét háttérként szolgál annak a szál meggyújtott rózsaszín gyertyának, miközben bennünk önkéntelenül felmerül a kérdés, minek is kellene ezen a vasárnapon – ezt a történetet hallva – ÖRÜLNI? Erre keressük a választ – együtt.

Subscribe to Prédikációk