Noţiunea şi definiţia dreptului canonic

Curs: Noţiunea şi definiţia dreptului canonic. Dezvoltarea istorică a dreptului canonic.

Seminar: Analiza noţiunii, a evoluţiei şi a dezvoltării. Aplicarea metodei comparative pentru a înţelege istoricul dreptului canonic.

Bibliografie: